Μουσικά Βιβλία

Κυκλοφορούν τα παρακάτω μουσικά βιβλία (παρτιτούρες) με έργα του Κώστα Μυλωνά.

Deeply in my heart    
For Orchestra
Μουσική: Κ. Μυλωνάς.
Εκδόσεις: Παπαγρηγορίου - Νάκας 2017.
ΙSΜΝ: 979-0-69151-726-0
Πανεπιστημίου 39, Αθήνα
Τηλ. 2103221786
www.panasmusic.com
   
   
Χορωδιακά Τραγούδια
 
Dialogue

Διασκευή για Χορωδία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Μουσική: Κ. Μυλωνάς.
Εκδόσεις: Παπαγρηγορίου - Νάκας 2016.
ΙSΜΝ: 979-0-69151-706-2
Πανεπιστημίου 39, Αθήνα
Τηλ. 2103221786
www.panasmusic.com

 

For Violin and Piano
Μουσική: Κ. Μυλωνάς
Εκδόσεις: Παπαγρηγορίου - Νάκας 2016.
ΙSΜΝ: 979-0-69151-707-9
Πανεπιστημίου 39, Αθήνα
Τηλ. 2103221786
www.panasmusic.com

chorodiaka   dialogue
Four Trios
 
Tango No 1

For Flute Violin and Piano.
Μουσική: Κ. Μυλωνάς
Εκδόσεις: Παπαγρηγορίου - Νάκας 2016
ΙSΜΝ: 979-0-69151-708-6
Πανεπιστημίου 39, Αθήνα
Τηλ. 2103221786
www.panasmusic.com

 

Για Συμφωνική Ορχήστρα.
Μουσική: Κ. Μυλωνάς.
Εκδόσεις: Παπαγρηγορίου - Νάκας 2013.
ΙSΜΝ: 979 - 0 - 69151
Πανεπιστημίου 39, Αθήνα
Τηλ. 2103221786
www.panasmusic.com

fourtrios   tango2
Valse No 2
 
Our Old House

Για Συμφωνική Ορχήστρα.
Μουσική: Κ. Μυλωνάς.
Εκδόσεις: Παπαγρηγορίου - Νάκας 2013 .
ΙSΜΝ: 979 - 0 - 69151
Πανεπιστημίου 39, Αθήνα
Τηλ. 2103221786
www.panasmusic.com

 

Κομμάτια για 1, 2, και 3 κιθάρες.
Μουσική: Κ. Μυλωνάς.
Εκδόσεις: Clear Note Publications, 2012.

vlafdf   fdhhjgf
Δύo Ελληνικές Σουΐτες
 
Τραγούδια Χωρίς Λόγια

Κομμάτια για για 2 κιθάρες.
Μουσική: Κ. Μυλωνάς.
Εκδόσεις: Παπαγρηγορίου - Νάκας, 2012.
ΙSΜΝ: 979 - 0 - 69151 - 339 -2

 

Κομμάτια για πιάνο.
Μουσική: Κ. Μυλωνάς.
Εκδόσεις: Φίλιππος Νάκας, 2010.
ΙSΜΝ: 979 - 0 - 69150 - 359 - 1 

bhyt   ryyuy
Αναπολήσεις
 
Του Έρωτα Και Της Ερημιάς

Κομμάτια για πιάνο.
Μουσική: Κ. Μυλωνάς.
Εκδόσεις: Φίλιππος Νάκας.
ΙSΜΝ: Μ - 69150 - 200 - 6

 

Κομμάτια για φωνή και πιάνο.
Μουσική: Κ. Μυλωνάς.
Ποίηση: Μ. Ελευθερίου, Κ. Μητροπούλου, Γ. Νεγρεπόντης, Α. Αγγελάκης, Φ. Αναβαλόγλου.
Εκδόσεις: Παπαγρηγορίου - Νάκας, 1993.

wscd   hjuk
     
Άσμα - Ασμάτων
 
Μέρες Φθινοπώρου

"Κύκλος τραγουδιών"
Για 2 φωνές: γυναικεία, ανδρική και πιάνο
Μουσική: Κ. Μυλωνάς.
Μετάφραση - Μεταγραφή: Λ. Παπαδόπουλος.
Εκδόσεις: Παπαγρηγορίου - Νάκας 2013 .
ΙSΜΝ: 979 - 0 - 69151
Πανεπιστημίου 39, Αθήνα
Τηλ. 2103221786
www.panasmusic.com

 

Κομμάτια για 1 και 2 κιθάρες.
Μουσική: Κ. Μυλωνάς.
Εκδόσεις: Παπαγρηγορίου - Νάκας, 2008.
ΙSΜΝ: 979 - 0 - 69151 - 182 - 4

jhki   tyuio
         
Όταν Η Κιθάρα Τραγουδά
   

Κομμάτια για κιθάρα.
Επιλογή - Διασκευή: Κ. Μυλωνάς.
Μουσική: Κ. Μυλωνάς, Μ. Θεοδωράκη, Γ. Ζαμπέτας, Γ. Κοντογεώργου, Γ. Σπανού, Ν. Μαμαγκάκη, Μ. Πλέσσα.
Εκδόσεις: Παπαγρηγορίου - Νάκας.

   
dfrty